Máme všetky potrebné certifikáty zaručujúce našu odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb


EHPA European Certified Heat Pump Installer

Osvedčenie pre inštalatéerov tepelných čerpadiel