Podlahové vykurovanie

V minulosti prevládal mýtus, že podlahové vykurovanie vysušuje kĺby a nepriaznivo pôsobí na kŕčové žily. V tej dobe však podlahové vykurovanie nebolo regulované a teplota povrchu podlahy presahovala spomenutú prípustnú teplotu.

Systémy moderného plošného vykurovania nie sú zdraviu škodlivé pri správnej manipulácii a nastavení. Dôležitou podmienkou pri tomto type vykurovania je práve fakt, že musíte dodržať maximálne teploty ohrievaných povrchov na zdraviu neškodnej úrovni – tzn. pri podlahovom vykurovaní 25 až 30°C.

V porovnaní s klasickým vykurovaním je výška investičných nákladov o cca 20-30% vyššia. Avšak po zohľadnení princípu vykurovania, kde z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa pocit komfortu dostaví pri výrazne nižšej teplote, ktorú môžete znížiť o 1 až 2 °C. Vaša ročná spotreba energie sa tak zníži až do 20 %, pri veľkých vykurovaných plochách to je až 25%. Vo všeobecnosti je návratnosť investície do podlahového vykurovania rádovo do 5 rokov.